Frihet och tvång i riskhanteringen – etik och effektivitet

Inledare: Carin Sundström-Frisk. Dokumentation i Risknytt 2000:2.
Arrangemang: Symposium i anslutning till Riskkollegiets årsmöte våren 2000.

Leave a comment