Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?

Riskkollegiet, Uppsala Universitet och SLU organiserade den 10 mars 2010 seminariet Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?

Nedan återfinns dokumentation från seminariet.

Leave a comment