Kommunikations- och beslutsprocessen i samband med toxiska och andra större olyckor och samhällskriser – Fallet Hallandsåsen

Arrangemang: Riskkollegiet och Toxikologiska rådet den 6 oktober 1999.
Dokumentation i Risknytt 2000:1.

Leave a comment