Kris och katastrof – kan vi förbereda oss för oväntade händelser?

Presentationer: Percy Hartoft, Sten Bergström, Åke Munkhammar, Peter Stern. Dokumentation i Risknytt 2003:1-2.
Arrangemang: Riskkollegiet och Naturvårdsverket den 7 november 2002.

Leave a comment