Kriterier för tolerabel risk – behövs det?

Presentationer: Anders Jacobsson, Tomas Gell, Ulrika Postgård. Dokumentation i Risknytt 2004:3.
Arrangemang: I anslutning till Riskkollegiets årsmöte den 15 april 2004.

Leave a comment