Mitt perspektiv på risk

Presentationer: Agneta Oskarsson, Åke Bergman, Britt-Marie Drottz Sjöberg, Sven-Erik Magnusson, Jack Valentin. Dokumentation i Risknytt 2002:1-2.
Arrangemang: I anslutning till ett möte mellan Riskkollegiets styrelse och vetenskapliga råd den 12 november 2001.

Leave a comment