Nationella mål och lokala invändningar – om lokaliseringskonflikter i samband med moderniseringen av Västkustbanan (1), Planer på att upprätta ett nationellt tvärvetenskapligt centrum för riskanalys (2)

Presentationer: Åsa Boholm resp. Per-Erik Malmnäs. Dokumentation i Risknytt 2002:3.
Arrangemang: I anslutning årsmötet den 18 april 2002.

Leave a comment