Populations at risk: Factors increasing vulnerability to environmental change (1), Multiple water related stresses in hunger stricken developing regions (2), Factors influencing children’s vulnerability to pesticide poisoning (3)

Presentationer: Roger Kaspersen (1; Lindell-föreläsningen), Malin Falkemark (2), Gunnar Bengtsson (3). Dokumentation i Risknytt 2001:2-3.
Arrangemang: I anslutning till Riskkollegiets årsmöte 2001 (Lindell-föreläsning).

Leave a comment