Rädsla och riskbedömningar hos Sveriges regering under andra världskriget

Presentationer: Sverker Oredsson, Bo Hugemark. Dokumentation i Risknytt 2005:1.
Arrangemang: Riskkollegiet den 10 februari 2005.

Leave a comment