Risk ur ett genusperspektiv

Presentation: Christer Eldh. Dokumentation i Risknytt 2006:1.
Arrangemang: I anslutning till Riskkollegiets årsmöte den 25 april 2006.

Leave a comment