Risker för individ och samhälle: begrepp, jämförelser, uppfattningar och kommunikation

Presentationer: Kjell Andersson, Sören Mattsson, Lennart Sjöberg, Inga-Britt Lindblad. Paneldiskussion ledd av Britt-Marie Drottz Sjöberg. Dokumentation i Risknytt 2007:2 och här.
Arrangemang: Genomfördes 1 novmber 2007 i ABF-huset i Stockholm tillsammans med Statens råd för kärnavfallsfrågor.

Leave a comment