Risker ur ett etiskt perspektiv

Föreläsare: Sven Ove Hansson. Dokumentation i kommande nummer av Risknytt. Arrangemang: I anslutning till årsmötet den 4 maj 2007 (Lindell-föreläsning).

Leave a comment