Riskhantering i Citybanan

Presentationer: Bengt Bellander, Carina Wänglund, Omar Harrami, Karin Magnusson, Staffan Abrahamsson. Dokumentation i Risknytt 2005:2.
Arrangemang: Riskkollegiet och Banverket den 8 september 2005.

Leave a comment