Riskvärderingsmodell för produktsäkerhet

Presentationer: Kerstin Jönsson och Lotten Strindberg, Konsumentverket. Dokumentation publiceras i kommande nummer av Risknytt.
Arrangemang: I anslutning till Riskkollegiets årsmöte 24 april 2008

Leave a comment