Varians: Vän eller fiende?

Föreläsare: Gunnar Bengtsson. Dokumentation i Risknytt 2003:3-4.
Arrangemang: I anslutning till årsmötet den 9 april 2003 (Lindell-föreläsning).

Leave a comment