Zoonoser – smitta från djur till människor. Är oron befogad?

Presentationer: Roland Lindqvist, Björn Olsen, Dan Christensson, Johan Carlsson. Moderator: Ivar Vågsholm. Dokumentation i Risknytt 2002:1-2.
Arrangemang: Riskkollegiet den 12 mars 2002.

Leave a comment