Välkommen till riskkollegiet

Hjärtligt välkommen till Riskkollegiet

Riskkollegiet är en ideell förening med syfte att öka kunskapen om risker, hur de uppfattas och hanteras. Riskkollegietsmedlemmar utgör ett nätverk för personer intresserade av riskfrågor.

Här finner du information om avslutade och pågående seminarier som riskkollegiet anordnar. Du kan också ta del av nyheter och blogginlägg, få information om hur du blir medlem, ta del av olika publikationer och en bra länksamling med relevant riskrelaterad information.

Riskkollegiet vill:

  • skapa förutsättningar för ett utbyte av kunskap och erfarenhet om riskfrågor mellan olika samhällssektorer och vetenskapsdiscipliner
  • verka för en effektiviserad kommunikation mellan lekmän experter och beslutsfattare
  • verka för tillkomsten av välunderbyggda beslutsunderlag
  • stimulera forskning inom området och då främst tvärvetenskaplig sådan
  • främja internationellt samarbete

ID-10090191

Image courtesy of [TeddyBear[Picnic]] / FreeDigitalPhotos.net

Leave a comment