Sex års forskning kring Risk- och Sårbarhetsproblematik på tre timmar

Riskkollegiet, Lunds Universitet och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) organiserade den 11 oktober 2010 seminariet Sex års forskning kring Risk- och Sårbarhetsproblematik på tre timmar.

Dokumentation från seminariet återfinns här.