Energiförsörjningens risker

Den 9 november 2010 anordnade Riskkollegiet i samarbete med analysgruppen vid KSU (Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB) seminariet
Energiförsörjningens risker.

Seminariet ägde rum på ABF-huset i Stockholm. Mer information om bakgrunden till ämnet finns här, och detaljer om föredragshållarna återfinns i programmet.

Dokumentation från seminariet: