Riskkollegiets priser år 2013 går till…

Riskkollegiets styrelse har beslutat att tilldela Professor emeritus Lennart Sjöberg (ekonomisk psykologi, Handelshögskolan i Stockholm) The Swedish Risk Academy Award 2013 med följande motivering:

“Lennart Sjöberg har, med en bakgrund i metodutveckling, beslutsfattande, ekonomisk psykologi, emotionell intelligens, personlighetstestning och riskforskning, särskilt inriktad på riskperception, gett omfattande och unika bidrag till både svensk och internationell riskforskning. Hans banbrytande empiriska studier som rör speciellt samhällsengagerande frågeställningar har lett till ökad förståelse om hur människor uppfattar och bedömer risker till olika företeelser. Detta har varit till stort gagn såväl vetenskapligt som för myndigheternas, organisationernas och företagens praktiska hantering av risker.”

Riskkollegiets styrelse har också beslutat att tilldela universitetslektor Per Sandin (bioetik och miljöetik, Sveriges lantbruksuniversitet) The Swedish Risk Academy’s Special Prize to Promising Junior Researchers 2013 med följande motivering:

“Per Sandin är en mycket lovande ung forskare inom fälten riskteori och riskfilosofi vars studier redan fått stort internationellt genomslag. Att han är medredaktör för Handbook of Risk Theory på Springer förlag är ett särskilt erkännande av honom som framgångsrik ung forskare. Per Sandin har dessutom bidragit till samhällets praktiska arbete med risk- och säkerhetsproblem genom att leverera beslutsunderlag till myndigheter och andra organisationer.”

De båda priserna kommer att utdelas i samband med Riskkollegiets årsmöte tisdagen 14 maj 2013 (eftermiddagen). Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.