Inbjudan till nominering till Riskkollegiets priser

Inbjudan till nominering till Riskkollegiets priser: The Swedish Risk Academy Award och The Swedish Risk Academy Special Prize to Promising Junior Researchers.

Alla med intresse för risk- och säkerhetsfrågor inbjuds nu att nominera kandidater till 2013 års pristagare.

Syftet med priserna är att uppmärksamma och hedra personer som genom sina insatser bidrar till kunskapsbildning inom risk- och säkerhetsområdet. Det ena priset avser att hedra en senior person och har namnet The Swedish Risk Academy Award. Det andra avser en person i början av sin karriär som har gjort lovande insatser på risk- och säkerhetsområdet och har namnet The Swedish Risk Academy Special Prize to Promising Junior Researchers. Utdelning av priserna sker på Riskkollegiets årsstämma i maj då också pristagarna håller varsitt föredrag.

Alla i Sverige verksamma personer kan nomineras till pristagare, med undantag för personer som är verksamma i Riskkollegiets styrelse eller i Riskkollegiets vetenskapliga råd. Nomineringen ska beskriva den/de nominerades nuvarande befattning, innehålla en kort motivering motsvarande högst halv A4-sida per nominerad person samt innehålla kontaktuppgifter till den som nominerar. Nomineringen ska vara Riskkollegiets kansli tillhanda senast 15 november 2012 och sänds per e-post till riskkollegiet@riskkollegiet.se.

För mer information se inbjudan. Eventuella frågor om priserna kan ställas till Olof Söderberg, sekreterare Riskkollegiets vetenskapliga råd. E-post: ol.soderberg@bredband.net.