Seminarium “Svensk kärnkraft – är riskbilden förändrad, finns anledning till oro?”Riskkollegiet anordnar 
seminariet “Svensk kärnkraft – är riskbilden förändrad, finns anledning till oro?”Seminariet vänder sig till politiker, journalister och allmänhet, alltså icke-experter. 
Deltagarna ges tillfälle för frågor.

Tid är torsdagen den 11 april 2013 klockan 13.00 – 17.30

Plats är ABF-huset i Stockholm (Z-salen), Sveavägen 41. För mer information om semineriet och hur man anmäler sig, se: Seminarium 11 april Inbjudan