Presentationerna från årsmötet 14 maj 2013

På årsmötet hade vi två fina föredrag. Lennart Sjöbergs presentation och ett kort referat av Per Sandins föredrag finns här: