3 oktober 2013: Riskkollegiet och kulturnämnden i Rättviks kommun samverkar om arrangemang i Rättvik

Riskkollegiets styrelse vill fästa er uppmärksamhet på att ett seminarium om strålning med titeln ”Strålning på gott och ont” och med docent Jack Valentin som föreläsare äger rum i Rättviks Kulturhus, Rättvik onsdagen den 3 oktober 2013 med start kl 19.00.   Föranmälan behövs inte, se Rättviks kommuns hemsida www.rattvik.se/kultur och klicka på “Kommande program” (längst ner på sidan).

Seminariet är det andra i raden av ”utlokaliserade” seminarier i samarrangemang med lokal kommuns kulturnämnd. Det första seminariet ägde rum den 31 januari i år och hade titeln ”Hur ska det hela sluta? Vad säger vetenskapen om jordens, solens, vintergatans och universums undergång?” Föreläsare var Professor Emeritus Bengt Gustafsson vid Uppsala Universitet. Även detta seminarium ägde rum i Rättvik. Det seminariet besöktes av mer än 140 personer vilket är många i sammanhanget och visar det stora intresset och behovet av högt kvalificerade föreläsare och intressanta föredrag även utanför etablerade platser.

Riskkollegiet står som medarrangör genom Jan Olof Snihs, f.d. ordförande för Riskkollegiet. Platsen Rättvik är vald som försöksort ett antal gånger för att pröva idén. Rättvik blev ett naturligt val p.g.a. Jan Olof Snihs har sina rötter i Rättvik, har ett brett kontaktnät och känner orten. Information om seminariet utannonseras i lokala nyhetsblad i orter runt Siljan bl.a. Information ges i början av seminariet om Riskkollegiet, dess organisation och uppgifter, om medlemskap etc.