Tidpunkt för årsmötet 2014 är torsdag 6 mars kl 14.00

Styrelsen har den 3 oktober 2013 beslutat att datum för årsmötet 2014 blir torsdag 6 mars, alltså tidigare på året än vad som varit fallet de senaste åren.

Lokal har reserverats i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Närmare detaljer om årsmötet meddelas senast i samband med kallelsen som kommer att skickas till alla medlemmar senast 10 dagar före årsmötet.

Reservera alltså redan nu i din kalender eftermiddagen den 6 mars från kl 14.00 för deltagande i Riskkollegiets årsmöte 2014!