Riskkollegiet har fått ytterligare en stödorganisation

Styrelsen välkomnar Sveriges Civilförsvarsförbund (Civilförsvarsförbundet) som ny stödorganisation. Antalet stödorganisationer är därmed 9 (Se vidare under Stödjande organisationer).

Diskussion pågår med fler organisationer med syfte att ytterligare  vidga kretsen av Riskkollegiets stödorganisationer.