Riskkollegiets årsmöte 12 mars 2015

Riskkollegiets årsmöte 2015 planeras äga rum torsdag 12 mars 2015 kl. 14-17 i Per-Albin-rummet, ABF-huset i Stockholm. I anslutning till årsmötet kommer priset The Swedish Risk Academy Award 2015 att delas ut.

Kallelse till årsmötet kommer givetvis att, som stadgarna föreskriver, sändas ut till alla medlemmar senast 10 dagar före mötet. Men notera gärna redan nu planerat datum.