The Swedish Risk Academy Award 2015: Prisutdelning och föreläsning 14 april

Riskkollegiet, med stöd av sitt vetenskapliga råd, har beslutat tilldela The Swedish Risk Academy Award 2015 till professor Bal Raj Sehgal vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med följande motivering:

Professor Bal Raj Sehgal har under en lång forskarbana i USA och Sverige givit väsentliga bidrag till kunskap om reaktorsäkerhet och speciellt om svåra haverier vid kärnkraftsreaktorer. Hans arbete har inriktats mot att förstå hur en olycka med en härdsmälta utvecklas samt hur reaktortank och inneslutning bryts igenom och leder till utsläpp av radioaktiva ämnen. Professor Sehgals arbete har resulterat i världsledande beräkningsmodeller som används för analys och hantering av svåra reaktorhaverier. Hans insatser har fått stor betydelse för svensk forskning och svenskt internationellt samarbete inom reaktorsäkerhetsområdet

I samband med prisutdelningen kommer professor Bal Raj Sehgal att hålla en föreläsning med titeln: “The Impact Of Fukushima Accidents on LWR Safety and the Nuclear Power Risks”.

Prisutdelning och föreläsning kommer att äga rum vid Strålsäkerhetsmyndigheten, Solna strandväg 96 i Solna (T‐bana: Solna strand) den 14 april, kl. 10.00 ‐ 11.30 i den stora föreläsningssalen Fogdö på entréplanet.

Anmälan om deltagande görs via e‐post till Ingemar Lund, SSM (ingemar.lund@ssm.se) före den 1 April 2015.