Video från föreläsning av Prof. Bengt Westermark

Bengt Westermark, professor i tumörbiologi vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet höll en föreläsning på Riskkollegiets årsmöte 12 mars 2015 med titeln

“Cancer – orsaker, mekanismer, behandling”