Video: Föreläsning av Prof. Raj Seghal om kärnkraftsäkerhet efter Fukushima-olyckan

Professor Bal Raj Sehgal höll en föreläsning med titeln: “The Impact Of Fukushima Accidents on LWR Safety and the Nuclear Power Risks” i samband med att Riskkollegiet, med stöd av sitt vetenskapliga råd, tilldelade Professor Seghal “The Swedish Risk Academy Award 2015”.

Detta var den motivering som Riskkollegiet gav då han tilldelades priset: “Professor Bal Raj Sehgal har under en lång forskarbana i USA och Sverige givit väsentliga bidrag till kunskap om reaktorsäkerhet och speciellt om svåra haverier vid kärnkraftsreaktorer. Hans arbete har inriktats mot att förstå hur en olycka med en härdsmälta utvecklas samt hur reaktortank och inneslutning bryts igenom och leder till utsläpp av radioaktiva ämnen. Professor Sehgals arbete har resulterat i världsledande beräkningsmodeller som används för analys och hantering av svåra reaktorhaverier. Hans insatser har fått stor betydelse för svensk forskning och svenskt internationellt samarbete inom reaktorsäkerhetsområdet.”