Utlysning om forskningsprojekt inom området Ett resilient betalningssystem

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avser att under fem års tid, med start 2016, finansiera ett eller två forskningsprojekt inom området Ett resilient betalningssystem. Det kan nämnas att frågeställningar kring detta ämne berördes vid ett seminarium som Riskkollegiet anordnade år 2004 med medverkande i huvudsak från tjänstemän från Riksbanken. En redovisning från det seminariet finns i Risknytt nr 3 år 2004.

För närmare upplysningar om MSBs utlysning av forskningsmedel hänvisas till bifogade länk

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Forskning/Utlysningar