Seminarium: KLIMAT I FÖRÄNDRING Risker och möjligheter

Riskkollegiets medlemmar hälsas välkomna till

KLIMAT I FÖRÄNDRING Risker och möjligheter Föredrag av Meteorolog Martin Hedberg Kulturhuset Rättvik Torsdagen 10 mars 2016 klockan 18.00

Meteorolog Martin Hedberg har varit verksam i många olika miljöer, allt ifrån Stockholms universitet till Försvarsmakten, som konsult inom energibranschen, SVT och vid olika tidningar. Han är en van och mycket uppskattad föreläsare inom temat klimat, energi och risk.

Ämnet för föredraget är hur miljö och samhälle påverkas av väder och klimat på kort och lång sikt, hur systemen hänger ihop, andra relaterade problem, förutsebarhet, prognoser och deras osäkerheter, konsekvenser, risker, möjligheter etc..

Föredraget anordnas av Riskkollegiet i samarbete med Rättviks kommun, Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF).