RiskCafé – Klimatanpassning och risker kopplade till ras och skred!

Tid: 27 oktober kl 10:00-11:00 Plats: Teams Flera stora skred har på senare tid inträffat och fått allvarliga skador som följd! Mycket tyder även på att dessa händelser kan komma att bli mer frekventa i och med ett förändrat klimat. Men hur bedöms och hanteras denna typ av risker egentligen? Vid detta RiskCafé berättar Hanna… Continue reading RiskCafé – Klimatanpassning och risker kopplade till ras och skred!

Published
Categorized as Nyheter

RiskCafé – Riskanalyser för antagonistiska hot

RiskCafé – Riskanalyser för antagonistiska hot, hur skattas ”sannolikhet” i relation till aktörsdrivna händelser? Tid: 29 september kl 10:00-11:00 Plats: Teams Terrorhot och hot kopplat till antagonistiska händelser är mer aktuellt än någonsin! Men hur bedöms och hanteras denna typ av risker egentligen? Vid detta RiskCafé reder Petter Säterhed vid MSB ut begreppen kring riskanalyser… Continue reading RiskCafé – Riskanalyser för antagonistiska hot

Published
Categorized as Nyheter

Se vårt riskcafé

I vår YouTube-kanal (länk överst på sidan) hittar du många inspelningar från olika arrangemang – ifall du missade eller bara vill se en gång till. Senaste videon är från Riskcafé 13 juli om osäkerhet.

Published
Categorized as Nyheter

RiskCafé – Osäkerhet som Efsa vill ha det

Inbjudan till: RiskCafé – Osäkerhet som Efsa vill ha det Tid: 13 juli kl 16:00-17:00 Osäkerhet dyker upp jämt och ständigt i risksammanhang, och det varierar en del hur man ser på och hanterar osäkerhet. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) som ger oberoende vetenskapliga råd om livsmedelsrisker antog 2018 och 2019 principer och rekommendationer deras… Continue reading RiskCafé – Osäkerhet som Efsa vill ha det

Published
Categorized as Nyheter

Missa inte inspelade föredrag

Har du tid över att tänka på risk i sommaren? Då påminner vi återigen om vår YouTube-kanal med en mängd inspelade föredrag från aktiviteter i Riskkollegiet.

Published
Categorized as Nyheter