Riskförmiddag 2023 – tekniken och människan

Välkommen till en riskförmiddag där forskare, företag och riskkonsulter presenterar olika aspekter på risk. Torsdag 30 november kl 10-12, via Zoom och på plats vid Uppsala universitet. Läs mer i inbjudan.

Published
Categorized as Nyheter

Se RiskCafé med Henrik Theler

Vid veckans RiskCafé berättade Henrik Theler om sin bok Introduktion till risk och riskhantering. Det och mycket annat kan du se i vår YouTube-kanal. https://www.youtube.com/watch?v=ahXAs3YwJTw

Published
Categorized as Nyheter

RiskCafé – Klimatanpassning och risker kopplade till ras och skred!

Tid: 27 oktober kl 10:00-11:00 Plats: Teams Flera stora skred har på senare tid inträffat och fått allvarliga skador som följd! Mycket tyder även på att dessa händelser kan komma att bli mer frekventa i och med ett förändrat klimat. Men hur bedöms och hanteras denna typ av risker egentligen? Vid detta RiskCafé berättar Hanna… Continue reading RiskCafé – Klimatanpassning och risker kopplade till ras och skred!

Published
Categorized as Nyheter

RiskCafé – Riskanalyser för antagonistiska hot

RiskCafé – Riskanalyser för antagonistiska hot, hur skattas ”sannolikhet” i relation till aktörsdrivna händelser? Tid: 29 september kl 10:00-11:00 Plats: Teams Terrorhot och hot kopplat till antagonistiska händelser är mer aktuellt än någonsin! Men hur bedöms och hanteras denna typ av risker egentligen? Vid detta RiskCafé reder Petter Säterhed vid MSB ut begreppen kring riskanalyser… Continue reading RiskCafé – Riskanalyser för antagonistiska hot

Published
Categorized as Nyheter