Ny myndighet för samhällsskydd och beredskap

Den 1 januari 2009 inrättas Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som kommer att ersätta Räddningsverket, Styrelsen för psykologiskt försvar och Krisberedskapsmyndigheten. Den nya myndighetens huvudsakliga lokalisering ska vara Stockholm och Karlstad. De 12 högsta cheferna för den nya myndigheten är nu utsedda.

Published
Categorized as Nyheter

Nanoriskrapport från Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens senaste rapport heter Nanotechnology – high risks with small particles? och innehåller en genomgång av den samlade kunskapen som finns om risker med nanoteknik. Ladda hem PDF

Published
Categorized as Nyheter

Att balansera rätt i larmsamhället

Att balansera rätt i larmsamhället är titeln på ledaren i det aktuella numret av Kemikalieinspektionens tidning Aktuellt. Verkets generaldirektör reflekterar kring risker och larmrapportering.

Published
Categorized as Nyheter