RiskCafé-lågfrekventa elektromagnetiska fält

Hur farligt är lågfrekventa elektromagnetiska fält (LF-EMF)? RiskCafé 2 juni kl 10:00-11:00 Elektrifiering och elförsörjning har aldrig varit mer aktuellt än nu. Från batteridrift av fordon till utbyggnad av elnät och kraftförsörjning. Elbehovet ökar som en del av den gröna omställningen och stamnäten står inför en omfattande utbyggnad. I denna utbyggnad behöver kunskapen om de… Continue reading RiskCafé-lågfrekventa elektromagnetiska fält

Published
Categorized as Nyheter

Riskkollegiet bjuder in till workshop

Riskkollegiet bjuder i samband med konferensen SRA Nordic in allmänheten till en workshop om risk, söndagen 18 Juni kl 12-13.30 i Lund. Detta är en introduktion till risk som tar upp riskbeslut, att definiera och analysera risk, att fatta beslut om risker, riskuppfattning och riskkommunikation och slutligen något om risk, kultur och samhälle. Upplägget följer… Continue reading Riskkollegiet bjuder in till workshop

Published
Categorized as Nyheter

RiskCafé – Ukraina ur ett strålningsperspektiv

Tid: 17 april kl 12:00-13:00 Sedan den ryska invasionen av Ukraina har det rapporterats om olika händelser vid kärntekniska anläggningar. Mattias Lantz, forskare i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, ger en översikt om händelserna och vad de kan innebära för strålningsrisker, både i Ukraina och ur ett svenskt perspektiv. Därefter följer diskussion. Caféet hålls digitalt.… Continue reading RiskCafé – Ukraina ur ett strålningsperspektiv

Published
Categorized as Nyheter

Årsmöte 27 mars

Välkommen till Riskkollegiets årsmöte! Tid: 27 mars kl 13.00-15.00. Årsmötet inleds med en föreläsning av docent Jack Valentin på temat Riskuppfattning kring strålning under 12 decennier – några personliga reflektioner. Årsmötet hålls digitalt. Ingen anmälan krävs. Mer info skickas till medlemmar. Bli medlem nu! Agenda

Published
Categorized as Nyheter

Webbplatsen omarbetas

Riskkollegiets webbplats har många år på nacken och vi har börjat omarbeta den. Ett mål är att den ska fungera bättre på mobila enheter. Fortfarande är det dock tvärtom, det är på datorn den fungerar bäst.

Published
Categorized as Nyheter