Ethical Aspects of Radiation Risk Management

Per Wikman-Svahn disputerade med avhandlingen “Ethical Aspects of Radiation Risk Management”

Per Wikman-Svahn disputerade fredagen den 14 september med avhandlingen “Ethical Aspects of Radiation Risk Management” vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Fakultetsopponent var professor Carl F. Cranor från University of California, Riverside, USA. Abstract och kappan till avhandlingen finns att ladda ned här.