Inbjudan att nominera kandidater till Riskkollegiets pris 2015

Alla med intresse för risk- och säkerhetsfrågor inbjuds nu att nominera kandidater till Riskkollegiets pris: The Swedish Risk Academy Award 2015

Riskkollegiet är en ideell förening som bidrar till att öka kunskapen om risker i samhället och om hur de uppfattas och hanteras. I enlighet med sina syften delar Riskkollegiet årligen ut priser för att hedra och uppmärksamma personer som genom sin forskning bidrar eller har bidragit till att öka kunnandet om risker i olika sammanhang.

Nu utlyses 2015 års pris The Swedish Risk Academy Award som avser att hedra en senior person som genom vetenskapliga insatser bidrar eller har bidragit till kunskapsbildning inom risk- och säkerhetsområdet.

Riskkollegiet fäster särskilt avseende vid om de nominerade kandidaternas forskningsinsatser

  • har haft betydelse för att främja internationellt samarbete på området
  • utgör betydande kunskapsframsteg inom området genom nytänkande i teoribildning eller genom metodutveckling
  • har haft väsentlig betydelse för samhällets praktiska hantering av risk- och säkerhetsproblem.

Alla i Sverige verksamma personer kan nomineras till pristagare, med undantag för personer verksamma i Riskkollegiets styrelse eller dess vetenskapliga råd. Nomineringen ska innehålla kontaktuppgifter till den som nominerar och en bekräftelse på att den nominerade personen har godtagit nomineringen. Nomineringen ska beskriva den nominerades forskningsområde och innehålla en motivering till lämpligheten för priset motsvarande högst en A4-sida. Vidare ska den nominerades nuvarande befattning anges, ett kort curriculum vitae bifogas samt vetenskapliga publiceringar redovisas.
Alla medlemmar i Riskkollegiet och övriga med erfarenhet av risk- och säkerhetsfrågor inbjuds att nominera kandidater till pristagare. Nomineringen ska vara Riskkollegiets kansli tillhanda senast måndagen den 1 december 2014 och sänds per e-post till riskkollegiet@riskkollegiet.se.

Nomineringar som kommit Riskkollegiet tillhanda bedöms av ledamöterna i Riskkollegiets vetenskapliga råd. Utifrån det vetenskapliga rådets värdering beslutar Riskkollegiets styrelse om pristagare. Eventuella frågor om priset kan ställas till Ingemar Lund, tf. sekreterare i Riskkollegiet, e-post: ingemar.lund@ssm.se.

Utdelningen av priset sker på Riskkollegiets årsstämma 2015 då också pristagaren förväntas hålla ett föredrag.