Utredning om arbetsmiljöolyckor färdig

Arbetsmiljöverket har analyserat dödsolyckor på arbetsplatser; slutresultatet från utredningen är nu klar. Till hemsidan: http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2008/2008-09-01.aspx

Published
Categorized as Nyheter

Riskanalyskonferens

Den 28 juni till 1 juli 2009 anordnas en konferens av Society for Risk Analysis Europe. Från webbsidan: “The conference aims to facilitate exchange of experiences from different disciplines, fields and application areas. The themes for the meeting will span across the broad range of risk issues from everyday risks to extraordinary events.” Till hemsidan:… Continue reading Riskanalyskonferens

Published
Categorized as Nyheter

Seminarium: Dags att omvärdera radioaktivitetens risker

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (www.milkas.se) bjuder in till seminarium på ABF-huset onsdagen den 22 april kl. 13.30-15.30. Föredragande är professor Chris Busby (University of Ulster), och föredraget kommenteras av docent Jack Valentin, styrelseledamot i Riskkollegiet och f.d. vetenskaplig sekreterare i ICRP. Ladda hem PDF

Published
Categorized as Nyheter

Ny bok

Studentlitteratur har publicerat en ny lärobok på svenska i miljöriskanalys. Författaren, Tomas Öberg, är docent i miljökemi vid högskolan i Kalmar. Till boken: www.studentlitteratur.se/33374

Published
Categorized as Nyheter

Räddningsverket

Räddningsverket, vars uppgifter efter årsskiftet tas över av den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat fyra nya riskrelaterade forskningsrapporter: Värdering av olycksrisker : etik och riskvärdering, Evaluation of accident risks : status and trends in risk analysis and evaluation, Värdering av olycksrisker : risksociologi och demokratisk riskvärdering samt Värdering av olycksrisker :… Continue reading Räddningsverket

Published
Categorized as Nyheter