Räddningsverket

Räddningsverket, vars uppgifter efter årsskiftet tas över av den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat fyra nya riskrelaterade forskningsrapporter: Värdering av olycksrisker : etik och riskvärdering, Evaluation of accident risks : status and trends in risk analysis and evaluation, Värdering av olycksrisker : risksociologi och demokratisk riskvärdering samt Värdering av olycksrisker :… Continue reading Räddningsverket

Published
Categorized as Nyheter

Säkerhetstema lockade många

Torsdagen den 9 oktober höll Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Vägtrafikinspektionen en konferens med säkerhet i fokus. Konferensen samlade över 100 åhörare från olika myndigheter och organisationer. Teman för konferensen var säkerhetskultur och balansen mellan säkerhet och ansvar, hur man kan förebygga hot och våld på arbetsplatsen, säkerhetskultur ur ett internationellt perspektiv och vilket ansvar ledningen… Continue reading Säkerhetstema lockade många

Published
Categorized as Nyheter

Ny myndighet för samhällsskydd och beredskap

Den 1 januari 2009 inrättas Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som kommer att ersätta Räddningsverket, Styrelsen för psykologiskt försvar och Krisberedskapsmyndigheten. Den nya myndighetens huvudsakliga lokalisering ska vara Stockholm och Karlstad. De 12 högsta cheferna för den nya myndigheten är nu utsedda.

Published
Categorized as Nyheter

Nanoriskrapport från Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens senaste rapport heter Nanotechnology – high risks with small particles? och innehåller en genomgång av den samlade kunskapen som finns om risker med nanoteknik. Ladda hem PDF

Published
Categorized as Nyheter