Riskkollegiets seminarieserie om granskningens oberoende

Serien omfattar fem lunchseminarier som ambulerar mellan olika svenska myndigheter under perioden december 2011 – juni 2012. Vid seminarierna fördes en diskussion om frågor som: vilket genomslag har trenden om oberoende granskning fått inom organisationer och myndigheter som arbetar med risk- och säkerhetsfrågor? Hur uppfattas och tillämpas värdet av att renodla och särskilja granskning från… Continue reading Riskkollegiets seminarieserie om granskningens oberoende

Published
Categorized as Nyheter

Johan Berglund disputerade

Johan Berglund disputerade med avhandlingen “SKILL AND FORMALIZATION – AN EXPLORATION OF THE SAFETY CULTURE OF THE NUCLEAR POWER INDUSTRY” vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm tisdagen den 27 september, kl. 10.00 i sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm.

Published
Categorized as Nyheter

Riskkollegiets årsmöte hölls den 11 maj 2011

Innan årsmötet höll professor Johan Kleman, Stockholms Universitet ett mycket uppskattat föredrag om klimatförändringen och höjningen av havsytenivån. Johan Klemans presentation finns här. (Den som vill använda någon bild eller del av bilderna för publik presentation skall kontakta Johan Kleman först.) Vid årsmötet beslutades bland annat om val till ny styrelse. Årsmötet behandlade även ett… Continue reading Riskkollegiets årsmöte hölls den 11 maj 2011

Published
Categorized as Nyheter

Kloka val i vardagen – seminarium om antibiotikaresistens

Den 5 april 2011 anordnade Riskkollegiet tillsammans med sex myndigheter seminariet Kloka val i vardagen – seminarium om antibiotikaresistens. Ungefär 170 personer deltog. Det slutliga programmet, presentation av de medverkande, lästips från myndigheterna jämte delar av presentationerna vid de olika programpunkterna finns nedan. Program (Risk 5) Presentation av medverkande myndigheter Presentation av föreläsare Ändringar till… Continue reading Kloka val i vardagen – seminarium om antibiotikaresistens

Published
Categorized as Nyheter

Energiförsörjningens risker

Den 9 november 2010 anordnade Riskkollegiet i samarbete med analysgruppen vid KSU (Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB) seminariet Energiförsörjningens risker. Seminariet ägde rum på ABF-huset i Stockholm. Mer information om bakgrunden till ämnet finns här, och detaljer om föredragshållarna återfinns i programmet. Dokumentation från seminariet: Thomas B. Johanssons presentation Sophie Grapes presentation Mikael Hööks presentation Sigfrid… Continue reading Energiförsörjningens risker

Published
Categorized as Nyheter