The Swedish Risk Academy Award

På Riskkollegiets årsmöte den 28 april 2010 delades kollegiets pris The Swedish Risk Academy Awardut. Professor Maria Feychting tilldelades det stora priset, och höll i anslutning till mötet årets Bo Lindell-föreläsning med titeln Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa – vetenskap och fallgropar. Dessutom delades Riskkollegiets utmärkelse till lovande yngre forskare ut till Bengt Söderbergh… Continue reading The Swedish Risk Academy Award

Published
Categorized as Nyheter

www.msb.se

Från och med den 7 december har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en ny webbsida och ny webbadress. Myndigheten ersatte de tidigare myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar, och dessas webbsidor släcks nu för gott. Adress till hemsidan: www.msb.se

Published
Categorized as Nyheter

Riskwebbsida

På www.krisinformation.se beskrivs vilket ansvar myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga aktörer har före, under och efter en krishändelse och vilken beredskap som finns för att förebygga kriser. Vid en allvarlig händelse skapas en särskild krissida där allmänheten ges en översiktlig bild av vad som har hänt och vägledning för att snabbt hitta den sökta… Continue reading Riskwebbsida

Published
Categorized as Nyheter

Utredning om arbetsmiljöolyckor färdig

Arbetsmiljöverket har analyserat dödsolyckor på arbetsplatser; slutresultatet från utredningen är nu klar. Till hemsidan: http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2008/2008-09-01.aspx

Published
Categorized as Nyheter